: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Dagmar Tučková

                     

Výuka předmětů: jazykový proseminář, jazyková analýza textu, literatura pro děti a mládež

 

Téma disertační práce: Vliv češtiny na současnou podobu slovenského jazyka u žáků na 2. stupni ZŠ v banskobystrickém a bratislavském regionu

 

Školitel: PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

 

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – občanská výchova). V roce 2007 přijata do doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.

Státní doktorská zkouška úspěšně vykonána 26. 10. 2009.

 

Účast na vědeckých seminářích a konferencích (2007-2009)

 

TUČKOVÁ, D. Československý pasivní (percepční) bilingvismus a jeho využití na 2. stupni ZŠ. Konference: Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica: Centrum vzdělávania doktorandov, 28. – 29. 11. 2007.

 

TUČKOVÁ, D. KRČMA, J. Soutěžní hra jako prostředek rozvoje kritického myšlení. Konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: KČJL PdF UP Olomouc, 3. – 4. 4. 2008.

 

TUČKOVÁ, D. Klima školy z pohledu učitelů v olomoucké a holešovském a banskobystrickém regionu. Konference: Klíma školy 21. storočia. Banská Bystrica: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Banská Bystrica, 6. 5. 2008.

 

TUČKOVÁ, D. Čeština jako cizí jazyk ve vyučování slovenského jazyka. Konference: Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PfD PU Prešov, 25. – 26. 9. 2008.

 

TUČKOVÁ, D. Vliv češtiny na současnou podobu slovenského jazyka. Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP, 10. 12. 2008.

 

TUČKOVÁ, D. KRČMA, J. Vybrané restriktivní výrazy užívané v současnosti. Konference: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: KČJL PdF UP Olomouc, 2. – 3. 4. 2009.

 

TUČKOVÁ, D. Užívání bohemismů slovenskou mládeží na 2. stupni ZŠ v banskobystrickém regionu. Internetová konference: Čeština – jazyk slovanský 3. Ostrava: KČJL PdF Ostrava, 15. 2. – 30. 4. 2009.

 

Publikační činnost (roky 2007–2009)

 

TUČKOVÁ, D. KRČMA, J. Soutěžní hra jako prostředek rozvoje kritického myšlení. In: Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009. s. 350–353. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

TUČKOVÁ, D. Pojetí jazykového vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání. . In: Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: UP v Olomouci, 2009. s. 345349. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

TUČKOVÁ, D. Čeština jako cizí jazyk ve vyučování slovenského jazyka. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov : Prešovská univerzita, 2008, s. 631–638. ISBN 978-80-8068-795-3.

 

TUČKOVÁ, D. KRČMA, J. Vybrané restriktivní výrazy užívané v současnosti. KČJL PdF UP Olomouc. V tisku.

 

TUČKOVÁ, D. Užívání bohemismů slovenskou mládeží na 2. stupni ZŠ v banskobystrickém regionu. In: Čeština – jazyk slovanský 3. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 265-272. ISBN 978-80-7368-662-8

 

TUČKOVÁ, D. Vliv češtiny na současnou podobu slovenského jazyka. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. Olomouc: Votobia, 2009, s. 116–121. ISBN 978-80-7220-315-4.

 

Recenze

 

TUČKOVÁ, D. Urbanová, S.; Stanislavová, Z.: Víc než antologie. E-pedagogium.V tisku.

 

TUČKOVÁ, D. Urbanová, S.; Stanislavová, Z.: Review of the book. Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. s. 319-321. ISBN 978-80-8068-972-8.

 

Poznámka: další publikace jsou v tisku.

 

Aktivity:

  • Prostředky edukace ve škole 21. století (PDF UMB Banská Bystrica, Slovensko, 28. 11. 2007)
  • Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP (PDF UP Olomouc, 11. 12. 2008)
  • Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka a literatury (KČJL PDF UP Olomouc, 10. 4. 2008)
  • Klima školy 21. století (PDF UMB Banská Bystrica, Slovensko, 6. 5. 2008)

Další aktivity:

  • Studijní stáž na Katedře slovenského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta  Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko (září – prosinec 2007)
  • Participace na grantu FRVŠ: Rozvoj a podpora vybraných studijních programů a oborů realizovaných v kombinaci prezenční a distanční formy studia (Rozvojový projekt na rok 2008).

 

 

Zájmy:

Četba knih, sport, cestování, český jazyk, slovenský jazyk, hudba.     

                            

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009