: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristina Studená

Výuka předmětů:  Kreativní myšlení v literární výchově, Literární praktikum, MJ s didaktikou

Téma dizertační práce: Zážitková pedagogika jako cesta k literárnímu dílu

Školitel: Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (český jazyk – německý jazyk). V roce 2009 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu (prezenční forma).

 

Aktivity: 

Aktivní vystoupení na konferenci 12. Kulatý stůl 5. – 6.11.2009 v Ostravě s příspěvkem „Využití principů zážitkové pedagogiky v hodinách literární výchovy“.

Aktivní vystoupení na konferenci DSP 23.11.2009 v Olomouci, prezentace příspěvku: „Netradiční metody výuky v literární výchově“.

Publikační činnost

STUDENÁ, K. VALA, J. Využití principů zážitkové pedagogiky v hodinách literární výchovy. Ostrava. (v tisku)

Konzultační hodiny:

Pondělí 11. 00 – 12. 00

 

Zájmy a další aktivity: organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé (organizátorka Hnutí Brontosaurus, instruktorka Lanového centra Proud), aktivity v přírodě - horolezectví, cyklistika, turistika, zimní sporty; další záliby v malování, literatuře, cizích jazycích, poslouchání i vytváření hudby.

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009