: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

       

Mgr. Eva Stránská

 

 

Výuka předmětů:  morfologie, kultura písemného projevu

Téma dizertační práce: Genderové diference ve frazeologických obratech žáků jako aktuální problém současné pedagogiky

Školitel: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – anglický jazyk). V roce 2008 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. 

 

Publikační činnost

STRÁNSKÁ, E. Frazeologické obraty v mluvě žáků základní školy. 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

 

STRÁNSKÁ, E. Frazeologické obraty v mluvě žáků a studentů. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: UP, 2009, s. 316-323, 406 s. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

STRÁNSKÁ, E. Frazémy cizího původu. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: UP, 2009, s. 324-327, 406 s. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

STRÁNSKÁ, E. Humor v pojetí mužů a žen. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Sborník příspěvků z VI. ročníku konference konané dne 10. prosince 2008. VOTOBIA Olomouc, 2009, s. 109-115, 589 s. CD-ROM. ISBN 978-80-7220-315-4.

 

STRÁNSKÁ, E. Příspěvek k porozumění rčení. In Čeština – jazyk slovanský. Webová konference pořádaná Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: PdF OU, 2009, s. 128-137, s. 299. CD-ROM. ISBN 978-80-7368-662-8.

 

STRÁNSKÁ, E. Mléko pro zdraví. In Výchova žáků základní školy ke zdravému životnímu stylu. Sborník mezinárodní studentské spolupráce. VOTOBIA Olomouc, 2009, s. 27-32, 169 s., ISBN 978-80-7220-317-8.

 

STRÁNSKÁ, E. Užití frazémů v hodinách slohu. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník z mezinárodní vědecké konference. In print.

 

HOLOUŠOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M., STRÁNSKÁ, E. Pozdrav v historickém kontextu. Žilina: 2010. In print.

 

GREGOR, M., HURTÍKOVÁ, K., STRÁNSKÁ, E. VI. ročník mezinárodní studentské vědecké konference. Žurnál UP. 19.12.2008, roč. 18, č. 12, s. 3.

 

HURTÍKOVÁ, K., STRÁNSKÁ, E. Doktorské semináře na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností. Žurnál UP. 16.1.2009, roč. 18, č. 13, s. 4.

 

STRÁNSKÁ, E. VI. ročník mezinárodní studentské vědecké konference. In e-Pedagogium UP. Ročník 2008, č. IV, s. 103. ISSN 1213-7499. Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz.

 

 

Recenze

 

LAVRINČÍK, J., STRÁNSKÁ, E., Walkenbach, J., Extensive stories of passion with VBA programming, Indianapolis 2007. In JTIE – Journal of Technology and Information Education, Vol. 1, Issue 2, Olomouc: 2009. ISSN 1803-6805.

 

STRÁNSKÁ, E., Pastyřík, S., Inspiromat pro budoucí učitele českého jazyka. In e-Pedagogium. In print.

 

 

Aktivní vystoupení na konferencích:

 

Aktivní účast na Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc 2008, pořádala Pedagogická fakulta UP, Katedra českého jazyka a literatury. Příspěvek na téma: Frazeologické obraty v mluvě žáků a studentů.

 

Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc 2008, pořádala Pedagogická fakulta UP, Katedra pedagogiky s celoškolskou působností. Příspěvek na téma: Humor v pojetí mužů a žen.

 

Aktivní účast na Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc 2009, pořádala Pedagogická fakulta UP, Katedra českého jazyka a literatury. Příspěvek na téma: Užití frazémů v hodinách slohu.

 

Aktivní účast na konferenci Vědecké konferenci s mezinárodní účastí Sociálne a kultúrne determinanty v edukácii. Žilina 2009, pořádala Fakulta prírodných vied, Katedra pedagogických štúdií. Příspěvek na téma: Pozdrav v historickém kontextu.

 

 

Jiné vědecko-pedagogické aktivity:

           

Členka organizačních týmů na Ústavu pedagogiky a sociálních studií:

§         Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů (VI. ročník) – listopad 2009.

§         Konference: Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče – červen 2009;

§         Konference: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů (VII. ročník) – prosinec 2008;

 

Lektorka českého jazyka:

§         Nostrifikace (semináře: Kultura mluveného projevu a Stylistika) – říjen 2009.

§         Vzdělávací agentura PROFESIM: seminář Současný český jazyk – písemný a mluvní projev – duben 2009;

§         Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. Smlouva o realizaci českého jazyka s garancí Ministerstva zdravotnictví ČR – listopad 2008–leden 2009.

 

Lektorka sociálních dovedností:

§         Sdružení CEPAC – Morava: semináře zaměřené na komunikativní dovednosti, asertivitu, týmovou práci, řízení času, pravidla společenského chování.

 

Zájmy

Sport (aktivně volejbal – krajský přebor, volejbalový rozhodčí III. kvalifikace, lyžování, spinning, vysokohorská turistika);

kultura (divadlo, film, četba);

cizí jazyky (angličtina a italština);

cestování.   

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009