: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Jaroslav Sláma

Výuka předmětů: Internet a multimédia ve výuce českého jazyka, Lexikologie

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – anglický jazyk). V roce 2008 přijat do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.  

Téma dizertační práce:

Využití informačních technologií ve vzdělávacím procesu (se zaměřením na výuku českého jazyka a literatury)

Školitel: PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

Publikace

SLÁMA, J. Využití interaktivní tabule ve výuce českého jazyka. [s.l.], 2008.
87 s. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí diplomové práce PhDr. Hana Marešová, Ph.D.

SLÁMA, J. Role výukových objektů pro interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury. In Počítač ve škole 2008. [s.l.] : [s.n.], 2008. Přednášky, Jazyk
a jazyková komunikace. s. 18. Dostupný z URL: <http://gynome.nmnm.cz/konference/files/2008/sbornik/slama.pdf>. ISBN 978-80-254-1265-7.

SLÁMA, J. Postoje žáků k interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. [s.l.] : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 308-312. ISBN 978-80-244-2240-4.

SLÁMA, J. Preference mluvnice, slohu a literatury při práci na interaktivní tabuli. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. [s.l.] : Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 313-315. ISBN 978-80-244-2240-4.

SLÁMA, J. Myšlenkové mapy a informační technologie? Dokonalé spojení . In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc : [s.n.], 2009. In print.

SLÁMA, J., HOLČÁK, L. Nejčastější lexikální a stylistické problémy při výuce češtiny pro cizince. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : [s.n.], 2009. In print.

HOLČÁK, L., SLÁMA, J. Problémové jevy při výuce češtiny pro cizince (zaměřeno na oblast morfologickou, slovotvornou a hláskovou). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc : [s.n.], 2009. In print.

SLÁMA, J. Metodické aspekty spojení myšlenkových map a interaktivní tabule ve výuce. In Trendy ve vzdělávání 2009. Olomouc : [s.n.], 2009. In print.

SLÁMA, J., KUSÁ, J. Tradiční i netradiční přístupy k výuce českého jazyka i literatury na ZŠ. Žurnál UP. 7.5.2009, roč. 18, č. 25, s. 2.

SLÁMA, J. Edukační software jako facilitátor učebního procesu ve výuce českého jazyka a literatury. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII.. [s.l.] : [s.n.], 2009. V recenzním řízení.

 

Granty

- spoluřešitel:

ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, grant ESF 2010-2012, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0011, koordinátor projektu: H. Marešová.

 

Aktivity

Aktivní účast na celostátní konferenci Počítač ve škole 2008. Nové Město na Moravě, 18. – 20. 3. 2008, pořádalo Gymnázium Vincence Makovského. Příspěvek na téma: Role výukových objektů pro interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 10. – 11. 4. 2008, pořádala KČJL PdF UP. Příspěvek na téma: Postoje žáků k interaktivní tabuli ve výuce českého jazyka a literatury.

Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 10. 12. 2008, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek na téma: Myšlenkové mapy a informační technologie? Dokonalé spojení.

Aktivní účast na konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2. – 3. 4. 2009, pořádala KČJL PdF UP. Příspěvek na téma: Nejčastější jazykové problémy při výuce češtiny pro cizince.

Evropská stipendijní stáž Joint European Summer School on Technology Enhanced Learning, Terchová, Slovakia, May 30 - June 6, 2009. Pod záštitou Prolearn Academy, EATEL, IST a evropského projektu Stellar. Topics: (výběr) Creation of and Access to Knowledge and Learning Resources; Personalisation and Adaptation in Learning Environments; Web 2.0 and Social Software; Pedagogy, Life-Long Learning, and TEL; Individual, Social and Organisational Learning Processes; Interoperability: TEL Standards, Models, Processes, Tools.

Aktivní účast na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII., Olomouc, 23. 11. 2009, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek na téma: Edukační software jako facilitátor učebního procesu ve výuce českého jazyka a literatury.

  

Další aktivity:

Lektor Odboru ICT vzdělávání Centra celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP.

Lektor angličtiny, překlady, korektury.

Jazyková výuka v rámci integrace cizinců – lektor českého jazyka pro cizince. Praha, listopad 2008 – leden 2009.

Člen organizačního výboru konference KČJL.  

Redakční činnost: redaktor sborníku konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2. – 3. 4. 2008, pořádala KČJL PdF UP.

 

Zájmy:

silniční cyklistika, vysokohorská turistika, horolezectví, hra na klavír, fotografování, blues, elektronická taneční hudba

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 04.12.2009