: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

 

 

Mgr. Vendula Mikulíková

 

Výuka předmětů:  současný český jazyk - lexikologie 

Téma dizertační práce:  Využití hry ve výuce českého jazyka 

Školitel: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (český jazyk – občanská výchova).

V roce 2009 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu (prezenční forma).

 

Publikační činnost:

  1. MIKULÍKOVÁ, V. Hra z pedagogického hlediska. In: E-Pedagogium 3/2009. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2009. ISSN: 1213-7758. (V tisku)
  1. MIKULÍKOVÁ, V. Etická výchova. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc 2009. (V tisku)
  1. MIKULÍKOVÁ, V. Realizace hry ve výuce. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. Olomouc 2009. (V tisku)

 

Granty:

- spoluřešitelka:

ESF: Kurzy ICT ve výuce pro pedagogické pracovníky, grant ESF 2010-2012, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0011, koordinátor projektu: H. Marešová.

 

 

Aktivity:

Aktivní účast na konferenci Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII., Olomouc, 23. 11. 2009, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek na téma: Zařazení hry do výuky českého jazyka.

 

Zájmy: folklor (členka souboru Folklorní Studio Buchlovice), skauting, horolezectví, výlety, četba, hra na kytaru…

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 04.12.2009