: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Martin Malenovský

 

 

Výuka předmětů:  Česká literatura 2. poloviny 20. století

Téma dizertační práce: Interakce učitel - žák a její odraz v české literatuře

Školitel: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (český jazyk – občanská výchova). V roce 2009 přijat do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.

 

Publikační činnost

Recenze:

[1]       MALENOVSKÝ, M. Milovat ve stavu nikoho. Literární noviny, 7.5.2007, roč. 18, č. 19, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Rozier, Gilles. Láska bez odporu. Brno: Host - vydavatelství, 2007. ISBN 978-80-7294-220-6.

 [2]      MALENOVSKÝ, M. Cena drahokamů a cena moudrosti, Literární noviny. 11.6.2007, roč. 18, č. 24, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Unsworth, Barry. Tanečnice. Praha: BB art, 2007.

 [3]      MALENOVSKÝ, M. Ábelovo odnikud nikam. Literární noviny, 17.9.2007, roč. 18, č. 38, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Mora, Terézia. Den co den. Praha: Odeon, 2007. ISBN 978-80-207-1239-4.

 [4]      MALENOVSKÝ, M. Rozpaky nad třetím Nečasem. Literární noviny, 3.12.2007, roč. 18, č. 49, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Kantůrková, Eva. Démoni nečasu: (Nečasovi démoni). Praha: Baronet, 2007. ISBN 978-807384-031-0.

 [5]      MALENOVSKÝ, M. Zánik domu Hooků?. Literární noviny, 3.3.2008, roč. 19, č. 10, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Swift, Graham. Zítřek. Praha: Odeon, 2007. ISBN 978-80-207-1255-4.

 [6]      MALENOVSKÝ, M. Vallgrenovo zrcadlo lidských duší. Literární noviny, 14.4.2008, roč. 19, č. 16, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Vallgren, Carl-Johan. Příběh podivuhodné lásky. Praha: Dybbuk, 2008. ISBN 978-80-86862-42-2.

 [7]      MALENOVSKÝ, M. Kdyby se někdo vyptával, lži. Literární noviny, 23.6.2008, roč. 19, č. 26, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Bodor, Ádám. Okrsek Sinistra: kapitoly románu. Praha: Havran, 2008. ISBN 978-80-86515-80-9.

 [8]      MALENOVSKÝ, M. V zajetí masek. Literární noviny, 15.12.2008, roč. 19, č. 51, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Abe, Kóbó. Tvář toho druhého. Praha: Odeon, 2008. ISBN 978-80-207-1268-4.

 [9]      MALENOVSKÝ, M. Jeden den Eliase Rukly. Literární noviny, 9.2.2009, roč. 20, č. 7, s. 10. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Solstad, Dag. Ostych a důstojnost. Praha: Pistorius & Olšanská, 2008.  ISBN 978-80-87053-17-1.

[10]     MALENOVSKÝ, M. Pohybem proti smrti. Tvar, 19.3.2009, roč. 20, č. 6, s. 20. ISSN 0862-657X. Recenze knihy: Tokarczuková, Olga. Běguni. Brno: Host, 2008. ISBN 978-80-7294-285-5.

[11]     MALENOVSKÝ, M. Kde každý je zároveň svou babičkou. Tvar, 30.4.2009,  roč. 20, č. 9, s. 20. ISSN 0862-657X. Recenze knihy: McCabe, Patrick. Zimní les. Brno: Host, 2009. ISBN 978-80-7294-308-1.

[12]     MALENOVSKÝ, M. Tanec po pražských kočičích hlavách. Literární noviny, 11.5.2009, roč. 20, č. 20, s. 12. ISSN 1210-0021. Recenze knihy: Moníková, Libuše. Zjasněná noc. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0099-0.       

[13]     MALENOVSKÝ, M. Všední příběhy z nevšedních světů. Tvar, 15.10.2009, roč. 20, č. 17, s. 2. ISSN 0862-657X. Recenze knihy: Bodor, Ádám. Návrat k sově. Praha: Dauphin, 2009. 189 s. ISBN 978-80-7272-145-0.                      

[14]     MALENOVSKÝ, M. Legrace poněkud vážnější. Tvar, 29.10.2009, roč. 20, č. 18, s. 21. ISSN 0862-657X. Recenze knihy: Browne, Anthony. Úprk rozumu. Praha: Dokořán, 2009. 157 s. ISBN 978-80-7363-240-3.

 

Zájmy:

Silniční cyklistika, šachy, klasická hudba                

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009