: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium             

: E-bezpečí

: Kurzy ICT vzdělávání

 

Katedra

Něco o historii katedry naleznete zde.
Pokyny pro vyplňování OBD naleznete zde.

 

Stránky členů katedry: Sladová, ZouharováMlčoch, Odaloš, KrobotováŘeřichová,
Bartoňová, Ďoubalová, Fic, Jakubíček, Kopecký, Marešová, Musilová, Polák, Vala

Stránky externích pracovníků katedry: Jodasová, Rozehnalová

 

Stránky doktorandů:  Gregor, Jechová, Krčma, Tučková, Dobešová, Holčák, Hurtíková, Kusá, Sláma, Stránská, Křížová, Malenovský, Mikulíková, Studená

VEDENÍ KATEDRY

  Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

vedoucí katedry 

disciplíny: literární věda, teorie literatury, literatura 20. století, literatura pro děti a mládež

e-mail: jana.sladova@upol.cz

tel.: 58/563 5618

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 11.00 – 11.45 hod.                  
Úterý:    11.00 – 11.45 hod.

    

Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

zástupce vedoucí katedry 

disciplíny: česká syntax  

e-mail: marie.zouharova@upol.cz

tel.: 58/563 5603

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 9.00 – 10.30 hod.
dále dle individuální domluvy
 

 

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.

tajemník katedry 

disciplíny: úvod do studia jazyka, jazykový proseminář

e-mail: milos.mlcoch@upol.cz

tel.: 58/563 5601

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 13.15– 14.00 hod.     
Čtvrtek:   9.45 – 10.30 hod.

 

Kateřina Marková

sekretářka  katedry 

e-mail: markovak@pdfnw.upol.cz

tel.:  58/563 5602

PROFESOŘI

prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. 

disciplíny: úvod do studia jazyka, slovenština, základy slavistiky 

e-mail: Odalos.Pavol@fhv.umb.sk 

tel.: 58/563 5601

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

dle individuální dohody   

 

DOCENTI

Doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

disciplíny: současný český jazyk - morfologie, stylistika, jazyková kultura

e-mail: milena.krobotova@upol.cz

tel.: 58/563 5606

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý:    9.30 – 10.30 hod.
další termíny dle individ. domluvy

 

Doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc.

disciplíny: česká a světová literatura pro děti a mládež, výchova čtenáře

e-mail: vlasta.rerichova@upol.cz

tel.: 58/563 5612

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 10.00 – 11.00  hod.
Úterý:     14.00 – 15.00 hod.
a další dle dohody
 
  

 

 

ODBORNÍ ASISTENTI A ASISTENTI: 

Mgr. Jana Bartoňová

interní doktorský studijní program

disciplíny: didaktika mateřského jazyka

e-mail: jana.bartonova@upol.cz

tel.: 58/563 5611

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 10.00 – 11.00 hod.
Středa: 11.00 – 12.00 hod.                                                                     
možno i jiné dny dle dohody: jenka@seznam.cz
              

Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.

disciplíny: česká literatura po roce 1945, současná česká literatura

e-mail: katerina.doubalova@seznam.cz

tel.:  58/563 5615

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

dle individuální dohody 

 

Mgr. Igor Fic, Dr.

disciplíny: starší česká literatura, literatura 20. století

e-mail: igor.fic@upol.cz

tel.: 58/563 5604

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí:  10.00 – 11.00 hod.
Úterý:      12.15 – 13.00  hod.

 

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. 

disciplíny: česká literatura 20. století, teorie literatury 

e-mail: daniel.jakubicek@upol.cz

tel.: 58/563 5616

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 10.30 - 11. 15 hod.
po dohodě kdykoliv 

 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 

disciplíny:  jazykový proseminář, fonetika a fonologie, e-learning pro učitele, moderní trendy v elektronické komunikaci, 

e-mail:  kamil.kopecky@upol.cz 

tel.: 58/563 5601 (ut-ct) nebo 6039 (po, pa)

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Středa: 10.45 – 11.30 hod.
Čtvrtek:  13.15 – 14.00 hod.
 

 


PhDr. Hana Marešová, Ph.D. 

disciplíny: současný český jazyk - lexikologie, internet a multimedia ve výuce ČJ, nová media a kyberkultura, prezentační a diskuzní techniky, slavistika  a staroslověnština, historická mluvnice a dialektologie

e-mail: maresh@seznam.cz

tel.: 58/563 5607

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 8.45 - 9.30 hod.
Úterý: 10.30 - 11. 15 hod. 

Rozšiřující studium: pátek dle individuální dohody

 

PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

disciplíny: česká syntax, slovenština

e-mail: kveta.musilova@iol.cz

tel.: 58/563 5609

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 11.15 – 13.00 hod.              
další podle dohody, e-mail: kveta.musilova@iol.cz   
     

 

Mgr. Milan Polák, Ph.D.

disciplíny: didaktika českého jazyka

e-mail: milan.polak@upol.cz 

tel.: 58/563 5610

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý:  10.30 – 11.15 hod.
Středa: 10.30 – 11.15 hod.

 

Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 

disciplíny: úvod do studia literatury, literatura pro děti a mládež, didaktika literární výchovy, interpretace textů světové literatury 19. a 20. století

e-mail: jaroslav.vala@upol.cz

tel.: 58/563 5613

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 14.15 – 15.00 hod.  
Č
tvrtek: 12.15 – 13.00 hod.
P
átek: dle dohody

 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI: 

PhDr. Helena Jodasová, Ph.D.

disciplíny: česká stylistika

e-mail: helena.jodasova@upol.cz

tel.: 58/563 5605

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

dle individuální dohody    

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. 

disciplíny: didaktika literární výchovy, literární praktikum pro MŠ, kreativní myšlení v literární výchově pro 2. stupeň ZŠ, literatura netradičně
na 1. stupni ZŠ

e-mail:  blanka.rozehnalova@upol.cz

tel.: 58/563 5611

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

dle individuální dohody   

 

INTERNÍ DOKTORANDI: 

3. ročník:

Mgr. Martin Gregor

výuka disciplín: literatura pro děti a mládež 2 

e-mail: martin.gregor@centrum.cz

tel.:  58/563 5289

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 12.00 – 13.00 hod.   

 

Mgr. Kateřina Jechová

výuka disciplín: jazykové praktikum (1. stupeň), jazykový proseminář

e-mail: jechova.kacka@seznam.cz

tel.:  58/563 5289

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 12.00 – 13.00 hod.   

 

Mgr. Jan Krčma

výuka disciplín: lexikologie, česká literatura 19. století

e-mail: krajic.hlad@seznam.cz 

tel.:  58/563 5289

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 11.00 – 12.00 hod.

(Purkrabská ulice)  

 

Mgr. Dagmar Tučková

výuka disciplín: literatura pro děti a mládež 

e-mail: tuckova.dagmar@seznam.cz 

tel.:  58/563 5289

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 12.00 – 13.00 hod.  

                

 

 

   
 

2. ročník:

   
       
     

Mgr. Pavla Dobešová

výuka disciplín: Literatura 19. století, České drama 20. století

e-mail: Pavla.Dobesova@seznam.cz

tel.:  58/563 5666

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 10.30 -11.15 hod.

 

Mgr. Lukáš Holčák

výuka disciplín: morfologie, základy písemného projevu

e-mail:Lukaslayerholcak@seznam.cz

tel.:  58/563 5655

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Středa: 12.00 – 13.00 hod.

 

       
      Mgr. Kateřina Hurtíková

výuka disciplín: jazykové praktikum, syntax

e-mail: KaterinaHurtikova@seznam.cz

tel.:  58/563 5605

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 10.30 – 11.30 hod. 

Mgr. Jana Kusá

výuka disciplín: česká literatura ve filmových a televizních adaptacích, literární věda

e-mail: jana-kusa@seznam.cz

tel.:  58/563 5605

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

úterý:  11.00 – 12.00 hod.               
dále dle individuální dohody
 

Mgr. Jaroslav Sláma

výuka disciplín: lexikologie, internet a multimedia ve výuce českého jazyka

e-mail: jaroslavslama@email.cz

tel.:  58/563 5655

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Úterý: 14.00 – 15.00 hod.

 

Mgr. Eva Stránská

výuka disciplín: morfologie, základy písemného projevu

e-mail: EStranska@seznam.cz

tel.:  58/563 5655

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Středa: 9.45 – 11.00 hod.    

            

1. ročník:

Mgr. Vladimíra Křížová

výuka disciplín: Literatura 19. století, České drama 20. století 

e-mail: vladimira.krizova@email.cz

tel.:  58/563 5666

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí 11. 00 – 12. 00 hod. 

- další dle dohody

 

Mgr. Martin Malenovský 

výuka disciplín: Česká literatura 2. poloviny 20. století

e-mail: MartinMalenovsky@seznam.cz

tel.:  58/563 5666

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 14.00 – 15.00 hod.  

                   

Mgr. Vendula Mikulíková

výuka disciplín: lexikologie

e-mail: mikulikova.vendula@seznam.cz

tel.:  58/563 5666         

 

Konzultační hodiny 2009/2010:

úterý: 10.30 – 12.15 hod.

 

Mgr. Kristina Studená

výuka disciplín: Kreativní myšlení v literární výchově, Literární praktikum, MJ s didaktikou

e-mail: kristina.Studena@seznam.cz

tel.:  58/563 5666      

Konzultační hodiny 2009/2010:

Pondělí: 11.00 – 12.00 hod.

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005-2008 maresh, backgr. design:LS, aktualizováno: 03.12.2009