: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kateřina Hurtíková

  

 

 

Výuka předmětů: jazykové praktikum, český jazyk - skladba, syntax

Téma disertační práce: Mluvený projev žáků se zaměřením na syntaktickou problematiku

Školitel: doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – anglický jazyk). V roce 2008 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. 

 

Publikační činnost:

1.      HURTÍKOVÁ, K. Kondenzace souvětných struktur v češtině. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2008. S. 141 - 146. (CD ROM)

2.      GREGOR, M., HURTÍKOVÁ, K., STRÁNSKÁ E. IV. ročník mezinárodní studentské vědecké konference. S. 2, ročník XVIII (2008 – 2009), č. 12, 19. 12. 2008.

3.      STRÁNSKÁ, E., HURTÍKOVÁ, K. Doktorské semináře na Katedře pedagogiky s celoškolskou působností. S. 4, ročník XVIII (2008 – 2009), č. 13, 16. 1. 2009.

4.      HURTÍKOVÁ, K. Vliv kondenzace výpovědí na vyjadřování žáků druhého stupně ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VI., sborník příspěvků z VI. ročníku konference. Olomouc, Votobia: 2009. (CD ROM)

5.      HURTÍKOVÁ, K. Začlenění SMS zpráv do hodin českého jazyka. In Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury. Praha: Raabe, 2009. Dostupné na: http://www.raabe.cz/zakladni-skoly/produkty/publikace/recepty-na-zajimave-hodiny-ceskeho-jazyka-a-literatury-pro-2-stupen-zs-a-viceleta-gymnazia.html#posledni-aktualizace

6.      HURTÍKOVÁ, K. Větná stavba SMS a ICQ rozhovorů a jejich zařazení do vyučování českého jazyka na ZŠ. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. (v tisku)

7.      HURTÍKOVÁ, K., GREGOR, M. VI. ročník studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. In Pedagogická orientace. (v tisku)

8.      HURTÍKOVÁ, K. Recenze knihy „Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky“. In E-Pedagogium. (v tisku)

9.      HURTÍKOVÁ, K. Podpora čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka a literatury na ZŠ. In USTA ad Albim BOHEMICA. (v tisku)

 

Aktivní vystoupení na konferencích:

1.      VI. ročník studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, PdF UP, 10. 12. 2008.

2.      Konference Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, KČJL PdF UP, 2. - 3. 4. 2009.

3.      Konference Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2009. Ústí nad Labem, PdF, 26. 10. 2009.

 

Další aktivity:

1.      Participace na grantu CVV: Lektorka českého jazyka pro cizince. Smlouva o realizaci českého jazyka s garancí Ministerstva zdravotnictví ČR. Listopad 2008 - leden 2009.

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009