: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Mgr. Lukáš Holčák 

 

Výuka předmětů: morfologie, kultura písemného projevu

Téma disertační práce: Anglicismy v komunikaci žáků II. stupně základní školy

Školitel: doc. PhDr. Milena Krobotová, CSc.

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (obor český jazyk – anglický jazyk). V roce 2008 přijat do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu. 

 

Publikační činnost:

 

 1. HOLČÁK, L. Anglicismy v komunikaci mládeže. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2009. s.124-128. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

 1. HOLČÁK, L. Nejvíce frekventované anglicismy v komunikaci mládeže. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2009. s.129-131. ISBN 978-80-244-2240-4.

 

 1. HOLČÁK, L. Anglická citoslovce v mluvě současné mládeže. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2009. s. 122-127. ISBN 978-80-7220-315-4.

 

 1. HOLČÁK, L. Správná výslovnost anglicismů. Webová konference Čeština – jazyk slovanský 3, Katedra českého jazyka a literatury, PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 15. 2. - 30. 4. 2009 na webové adrese http://konference.osu.cz/cestina/.

 

 1. HOLČÁK, L., SLÁMA, J. Nejčastější morfologické problémy při výuce češtiny pro cizince.  In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2009. In print.

 

 1. SLÁMA, J., HOLČÁK, L. Nejčastější lexikální a stylistické problémy při výuce češtiny pro cizince. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2009. In print.

 

 1. HOLČÁK, L. A New Literary Aid Not Only for Students or Teachers. In E-pedagogium.  Olomouc: PdF UP, 2009. In print.

 

 1. HOLČÁK, L. České podoby anglických přísloví. In USTA ad Albim BOHEMICA. Ústí nad Labem: 2010. In print.

 

 1. HOLČÁK, L. Czenglish v praxi. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Votobia, 2010. In print.

 

 

Aktivity:

 

 1. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 10. – 11. 4. 2008, pořádala KČJL PdF UP. Příspěvky na téma: Anglicismy v komunikaci mládeže.

 

 1. Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 10. 12. 2008, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek na téma: Anglická citoslovce v mluvě současné mládeže.

 

 1. Aktivní účast na konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2. – 3. 4. 2009, pořádala KČJL PdF UP. Příspěvky na téma: Nejčastější jazykové problémy při výuce češtiny pro cizince.

 

 1. Aktivní účast na webové konferenci Čeština – jazyk slovanský 3. 15. 2. - 30. 4. 2009. Pořádala KČJL PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Příspěvek na téma: Správná výslovnost anglicismů.

 

 1. Aktivní účast na II. ročníku studentské konference Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2009. Ústí nad Labem, 26. 10. 2009, pořádala PdF UJEP. Příspěvek na téma: České podoby anglických přísloví.

 

Další aktivity:

 

 1. Participace na grantu CVV: Lektor českého jazyka pro cizince. Smlouva o realizaci českého jazyka s garancí Ministerstva zdravotnictví ČR. Listopad 2008 - leden 2009.

 

 1. Člen Studentského vědeckého kroužku při Katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci.

 

Zájmy:

 

Hra na kytaru (guitarra flamenca), španělská kultura, čajová kultura, četba, bojové sporty a bojová umění (thaibox, shórinji kempó).

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 02.12.2009