: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

 

 Mgr. Kateřina Ďoubalová, Ph.D.

* 1979

Absolventka Pedagogické fakulty UP v Olomouci. V roce 2009 ukončila postgraduální studium na PdF UP obhajobou disertační práce Pedagogické a didaktické aspekty začleňování současné české literatury do výuky českého jazyka a literatury na střední škole. 

 

  Publikace

1.      K otázkám reflexe současné české literatury v edukačním procesu na 2. st. ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. Chráska, M., Chráska, M. (eds.) Olomouc: Votobia, 2004. s. 90–94. ISBN 80-7220-201-4.

2.  Reflexe současné české literatury v učebnicích pro střední školy a možnosti aktualizace literárního kánonu. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV. Vašťatková, J. (ed.)Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 206–209. ISBN 80-244-1079-6. 

3.      Reflexe současné literatury u studentů 1. ročníku českého jazyka a literatury na PdF UP. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. Vašťatková, J. (ed.) Olomouc: Votobia, 2005. s. 255–259. ISBN 80-7220-246-4. 

4.      Robert Holdstock – ve stínu Tolkiena a Pratchetta. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi ve společné Evropě. Novák, R. (ed.) Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. s. 57–60. ISBN 80-7368-001-7. 

5.      Demonstrace vybraných pojmů z poetiky pomocí písňových textů na dotykové tabuli. In Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka. Sborník anotací příspěvků workshopu 2005 s přiloženým CD. Lutín: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, 2005. s. 8–9. ISBN 80-239-6293-0.  

6.      In between the Sexes. In Eurolingua & Eurolitteraria 2005. Liberec: TU Liberec a KČL, 2005. s. 170-176. ISBN 80-7372-040-X. 

7.      Číst nemusíš, stačí stáhnout (?) In Čeština doma i ve světě. 1-4/2006. 85-89. ISSN 1210-9339. 

8.      Hrdinové próz J. Topola a E. Dutky ve výuce českého jazyka ve výuce českého jazyka a literatury na SOU. In Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. (přijato k publikaci ve sborníku příspěvků z konference konané 14. dubna 2006). 

9.      Náměty z výuky z češtiny ve výuce českého jazyka na středním odborném učilišti. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Polák, M., Vodrážková, K. (eds.) Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-1002-8. 

10.   NOGOLOVÁ, K., MLČOCH, M. Básnické texty s regionálním podtextem jako podnět k studentově sebereflexi. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Banská Bystrica: Centrum vzdelávania doktorandov, Pedagogická fakulta UMB, 2008. s. 175-179. ISBN 978-80-8083-565-1. 

11.   Když pijete vodu, nezapomínejte, odkud pramení. In Žurnál UP roč. XIV  č. 5/2004. s. 1 a 3.

 

12.   Ohlédnutí za mezinárodní konferencí na Katedře českého jazyka a literatury PdF UP. In Žurnál UP roč. XIV č. 28/2005. s. 4.

 

13.   MELKOVÁ, L., VODRÁŽKOVÁ, K., NOGOLOVÁ, K., MAŠLÁŇOVÁ, A. Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka a literatury (Náměty pro zlepšování jazykového projevu a adekvátní používání prostředků jazyka). In Sborník příspěvků XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu [CD-ROM]. Brno: FEM UO, 2005. ISBN 80-85960-92-3.

 

 14.  ĎOUBAL, V., MAŠLÁŇOVÁ, A., NOGOLOVÁ, K. Využití dataprojektoru a dotykové tabule ve výuce literatury. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Mlčoch, M., Melková, L. (eds.) Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 16–19. ISBN 80-244-1282-9.

 

 15.  MAŠLÁŇOVÁ, A., NOGOLOVÁ, K. K využití dotykové tabule ve výuce aneb SmartBoard či AktivBoard (několik vlastních postřehů). In Počítač ve škole 2006. Sborník příspěvků [CD-ROM]. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2006.

 

Recenze

Fišer, Z.: Tvůrčí psaní. In e-Pedagogium I/2005. URL <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_1-2005.pdf> s. 127–129. ISSN 1213-7499.

Tvůrčí psaní II aneb jeden žralok je lepší než dvě barakudy. In e-Pedagogium IV/2006. URL <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-ped_4-2006.pdf> s. 145-150. ISSN 1213-7499.

 

  Aktivity

19. března 2004 Mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL PdF UP Olomouc.
26. listopadu 2004 8. kulatý stůl Komunikace s dětmi v multikulturním světě: Komunikace s dětmi ve společné Evropě. KČJL PdF OU Ostrava.

8. prosince 2004

Studentská vědecká konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. KPED PdF UP Olomouc.

8. dubna 2005 Mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL PdF UP Olomouc.
13.-14. září 2005

XIII. konference ČAPV Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb  a očekávání. PdF UP Olomouc.

16. září 2005

Mezinárodní vědecká konference Eurolingua & Eurolitteraria 2005. Majority a minority v literatuře a jazyce. FP TU Liberec. 

29.-30. září 2005

Český jazyk a literatura v interakci. Uniwersytet Opolski, Ostravská univerzita, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Racibórz  (Polsko). Příspěvek: Dialekt v díle Jana Vraka. 

17. října 2005

Čeština na internetu. ÚČJ a Teorie komunikace FF UK Praha. 

11. listopadu 2005 9. kulatý stůl Komunikace s dětmi v multikulturním světě: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. KČJL PdF OU Ostrava.

2. prosince 2005

Seminář Využití dotykové tabule ve výuce českého jazyka. Sigmundova střední strojírenská škola, Lutín. (organizace spolu s PhDr. A. Mašláňovou)

14. prosince 2005

Studentská vědecká konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. KPED PdF UP Olomouc.

13. dubna 2006

3. ročník celostátní konference učitelů ZŠ a SŠ Počítač ve škole. Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě.

14. dubna 2006

Mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL PdF UP Olomouc.

12. dubna 2007

Mezinárodní konference Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. KČJL PdF UP Olomouc. 

28. listopadu 2007

Medzinárodná vedecká konferencia Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Centrum vzdelávania doktorandov PF UMB  Banská Bystrica (SK).  

11. listopadu 2008

Seminář a setkání se spisovatelem Pavlem Kolmačkou (organizace)

 

 

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 24.08.2009