: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

   Mgr. Pavla DobešováVýuka předmětů:  Literatura 19. století, České drama 20. století

Téma dizertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ

Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (český jazyk - rodinná výchova). Absolventka studijního programu celoživotního vzdělávání Český jazyk - učitelství pro SŠ na PdF UP v Olomouci. V roce 2008 přijata do Doktorského studijního programu Pedagogika se zaměřením na český jazyk a literaturu.Publikace:


DOBEŠOVÁ, Pavla. Zážitkovou pedagogikou po stopách Karla Hynka Máchy. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce
českého jazyka na základní škole. [s.l.] : [s.n.], 2008.

DOBEŠOVÁ, Pavla. Jazyková situace na severu Moravy - anketní průzkum. In Studentská vědecká konference. [s.l.] : [s.n.],
2008.

DOBEŠOVÁ, P. Současný stav mluvy u osob žijících na severu Moravy - anketní průzkum. In. E-PEDAGOGIUM. Olomouc: UP, 2009. In print.

DOBEŠOVÁ, P. Mladí Demosthenové na Pedagogické fakultě UP. In Žurnál UP. Olomouc: UP, 2008/2009, roč. 18, č. 15, s. 2.

DOBEŠOVÁ, P. Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ - vymezení hlavních pojmů. In. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP - VI. ročník studentské vědecké konference. Olomouc: PdF UP, 2008. ISBN 978-80-7220-315-4.

DOBEŠOVÁ, P. Současná jazyková situace v polsko-českém smíšeném pruhu (nejmladší generace obyvatel) - výzkumná část. In. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ. 1. vyd. Olomouc: UPOL, 2009. In print.

DOBEŠOVÁ, P. Multimediální aplikace v literární výchově. Usta ad Albim Bohemica, 2009, roč. , č. , s. . ISSN (v tisku)

DOBEŠOVÁ, P. Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ – nástin projektu výzkumu. In. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP - VII. ročník studentské vědecké konference. Olomouc: PdF UP, 2009. ISBN 978-80-7220-315-4.  (v tisku)

 

Zahraniční publikace:

DOBEŠOVÁ, P. Česká literatura 19. století a svět multimédií. In. Český jazyk a literatura – reflexe důležitých historických událostí. Polsko: Ratiboř, 2009. (v tisku)

 

Recenze:

DOBEŠOVÁ, P. Výuka žáka s odlišným mateřským jazykem z hlediska přípravy učitele. In. E-PEDAGOGIUM. Olomouc: UP, 2009. In print.
 

 

Aktivity:


Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 10. – 11. 4. 2008, pořádala Kčjl PdF UP. Příspěvek a poster na téma: Zážitkovou pedagogikou po stopách
Karla Hynka Máchy.

Aktivní účast na Studentské vědecké konferenci. Olomouc, 22. 4. 2008. Příspěvek a poster na téma: Jazyková situace na severu
Moravy - anketní průzkum.

Aktivní účast na VI. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 10.12. 2008, pořádala Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP. Příspěvek a poster na téma: Multimedia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ - vymezení hlavních pojmů.

Aktivní účast na mezinárodní konferenci Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc, 2. - 3. 4. 2009, pořádala Kčjl PdF UP. Příspěvek a poster na téma: Současná jazyková situace v polsko-českém smíšeném pruhu (nejmladší generace obyvatel) - výzkumná část.

Aktivní účast na II. ročníku studentské konference Škola, jazyk a literatura na počátku nového tisíciletí 2009. Ústí nad Labem, 26. 10. 2009, pořádala katedra bohemistiky PF UJEP. Příspěvek a poster na téma: Multimediální aplikace v literární výchově.

Aktivní účast na VII. ročníku studentské vědecké konference Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc, 23.11. 2009, pořádal Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP. Příspěvek a poster na téma: Multimedia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ – nástin projektu výzkumu.

 

 

Další aktivity: 

Studentská vědecká konference PdF UP v Olomouci – 1. místo v Sekci oborů učitelských DOBEŠOVÁ, P. Jazyková situace na severu Moravy – anketní průzkum. In Studentská vědecká konference. [s.l.] : [s.n.], 2008.

Cena děkanky PdF UP v Olomouci

DOBEŠOVÁ, P. Jazyková situace na severu Moravy (Ostravsko, Karvinsko). [s.l.], 2008. 73 s. UP v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka a literatury. Vedoucí diplomové práce PhDr. Květoslava Musilová, Dr.

 

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Mareová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 03.12.2009