: Aktuality      : Katedra      : Studium      : Výzkum     : Odkazy      : Kontakt      English  

 

:: MENU ::

   Home

   Aktuality

   Diskuse PdF

 
  Diskuse UP

:: ODKAZY ::

: Pedagogická fakulta UP

: Filozofická fakulta UP

: Univerzita Palackého

: E-pedagogium 

 

Diplomové práce 

Témata diplomových prací vypisují členové katedry každoročně, posluchači jsou s nimi seznámeni na vývěsce katedry. Téma práce si posluchači vybírají nejméně rok před závěrečnou zkouškou. Studenti si mohou zvolit rovněž vlastní téma práce po dohodě s některým z členů katedry.

Diplomovou práci posuzují vedoucí práce a nejméně jeden oponent.

Obhajoba práce probíhá před státní zkušební komisí a je součástí státní závěrečné zkoušky.

Součástí diplomové práce, kterou student odevzdává, jsou anotace diplomové práce, které student  rovněž odevzdává v elektronické podobě (CD-ROM). Pro usnadnění práce s anotacemi doporučujeme psaní v programu MS Word a ukládání souboru ve formátu RTF. (Příklad: Nováková.rtf )

    

 

 

 

 

 

 
Tyto stránky spravuje H. Marešová, © 2005 maresh, design:LS, aktualizováno: 12.11.2009